Menu

Klanttoepassing Realisatie & Voortgang

Het complete proces van verkocht ontwerp van een project tot en met de oplevering.

Doel: optimaliseren Realization & Progress (buiten). 

Proces:

  • Het virtueel opgeleverde projectmodel dient als basis voor de uitvoering;

  • Het model, voorzien van maatvoering punten, is beschikbaar in Mixed Reality in combinatie met de HoloHelmet waarbij de vereiste nauwkeurigheid gegarandeerd is;

  • Uitzetten gebeurt zonder gebruik van laserapparatuur. Uitgezette punten worden afgevinkt zodat voortgang eenvoudig te volgen is;

  • Activiteiten worden in detail gelinkt aan te realiseren gebouwdelen en vrijgegeven naar werkdiscipline. In Mixed Reality zijn de te nemen stappen duidelijk zichtbaar en gerelateerd aan voorgaande en volgende werkzaamheden. Zodra stappen klaar zijn worden een overzichtelijke hoeveelheid volgende stappen vrijgegeven;

  • Geplaatste objecten worden op geometrie en plaats middels de HoloHelmet gecheckt. Via de link met materiaalbonnen wordt de bewijslast opgebouwd die nodig is voor bijvoorbeeld de nieuwe Wet kwaliteitsborging;

  • Eventuele afwijkingen tussen model en werkelijkheid worden tijdig opgemerkt en vastgelegd. 

Resultaten: 

Maatvoerders hoeven niet meer te meten. Het virtuele, gewenste model wordt de werkelijkheid;

Medewerkers, onderaannemers, uitvoerders en projectleiders werken vanuit hetzelfde model op de aan hen toegewezen modeldelen. Misinterpretaties van tekening naar uitvoering worden voorkomen doordat eenieder hetzelfde model ervaart. Als er al fouten ontstaan worden ze vroegtijdig opgemerkt;

Voortgang is eenvoudig te managen en controleren. De realtime database verwerking is gelijk ook je rapportage. En geïntegreerd met de gewenste basissystemen als ERP;

Het dossier voor Wet kwaliteitsborging wordt zonder extra handeling opgebouwd en is geschikt voor eenvoudige behandeling door de aangestelde certificeerder. Indien voorzien van toegang kan een certificeerder ook tussentijds het project volgen.